Dem Museker Pierre NIMAX en Äddi an e grousse Merci

Am Numm vun de Memberen an Anciene vun der “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren” (LLJ) dréckt den Nationalcomité der Famill vum verstuerwenen Här Pierre NIMAX sen. säin oprichtegt Bäileed aus.

Niewent senge villsäitegen Engagementer an der Lëtzebuerger Musekswelt, huet dee fréieren Dirigent vun der Militärmusek a Maître de Chapelle vum Groussherzoglechen Haff och eenzel grouss Evenementer vun eiser Jugendorganisatioun musikalesch begleet.

Esou huet hien 1988 d’Gebuertsdagshymn (Uergel a Pauken) an d’Fanfare Jubilaire „Eng Zukunft fir eis Dierfer“ (Uergel a Pauken) fir de 60. Anniversaire vun de “Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer” (haut: LLJ) komponéiert. Béid Stécker sinn deemools an der Mäerteskierch zu Diddeleng vum Här Pit NIMAX jr. op der Uergel an der Madame Charlotte ERNST op de Pauke gespillt a fir d’Kassett vum Jubiläum opgeholl ginn.

Och am héijen Alter huet den Här NIMAX e weidere musikalesche Bäitrag fir d’LLJ geleescht, an 2018 de Jongbaueren a Jongwënzer-Marsch fir den 90. Anniversaire vun der Associatioun komponéiert.

D’Memberen an d’Anciene vun der LLJ sinn sech der grousser Unerkennung bewosst, déi de begeeschterte Museker der Associatioun iwwer dee Wee ausgedréckt huet. Si wäerten den Här Pierre NIMAX sen. ëmmer a gudder Erënnerung behalen.

 

LLJ | Comments Off on Dem Museker Pierre NIMAX en Äddi an e grousse Merci

#LLJsupportsHORESCA

Ënnerstëtzt och Dir Är lokal Restaurateuren a bestellt bei hinnen. Post eng Foto vun Ärem Iessen op Facebook mat den Hashtags #LLJsupportsHORESCA #thinkglobalactlocal

LLJ | Comments Off on #LLJsupportsHORESCA

Generalversammlungen 2021

Eis Membere fannen hei den Tableau mat den Terminer vun de Generalversammlungen 2021, deen aktualiséiert gëtt, esoubal déi eenzel Datumer festgeluecht sinn :

  • vun de regionalen LLJ-Gruppen,
  • vun den LLJ-Aarbechtsgruppen,
  • vun der nationaler A.s.b.l. “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren”,
  • vun der ONG-D

 

Associatiounen / GruppenDatum Uertschaft / Plaz
Regional LLJ-Gruppen
LLJ Cliärref"Am Sall" zu Eeselbuer
LLJ DikrichAm CONVIS-Gebai zu Ettelbréck
LLJ Furen12.02.2021 um 19:30 AuerMusekssall zu Baastenduerf
LLJ Maacher"Auberge du Village" zu Dickweiler
LLJ SüdenHal "Union des Bons Amis" zu Diddeleng
LLJ UewersauerAm Sall zu Donckels
LLJ ZenterAn der "Sëllerstuff" zu Sëll
LLJ-Aarbechtsgruppen
Grupp ZuuchtAm CONVIS-Gebai zu Ettelbréck
National Associatiounen
LLJ a.s.b.l.Am Festsall vum LTA zu Ettelbréck
LLJ - Service Coopération a.s.b.l.30.03.2021 (wann déi offiziell Bestëmmungen a puncto COVID-19 dat erlaben)"An Haffen" zu Wickreng

D’Generalversammlungen (AG) ginn am Prinzip um 20:00 Auer ofgehalen. Déi eenzel Associatiounen deelen déi genau Auerzäit awer an hieren offiziellen Invitatioune mat, déi am Virfeld vun deene respektiven AG-en un hir Membere verschéckt ginn.

 

LLJ, LLJ – Service Coopération | Comments Off on Generalversammlungen 2021

Message vum Nationalaumônier

Message fir d’neit Joer vum LLJ-Nationalaumônier Romain Richer

LLJ | Comments Off on Message vum Nationalaumônier

LLJ Christmas Tour

 

 

D’Membere vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. (LLJ) wëllen alle Leit op eng speziell Manéier schéi Chrëschtdeeg wënschen. Dofir fueren si e Samschdeg, de 26. Dezember 2020 vu 16:00 Auer un, am Cortège mat hiren Trakteren, déi si fir Chrëschtdag dekoréiert hunn, laanscht verschidde Spideeler, Altersheemer a sozial Ariichtungen.

Méi Informatiounen zu den eenzelne Weeër vum Cortège vun den Trakteren fannt Dir hei:

 

D’Membere vun der LLJ wënschen Iech schéi Chrëschtdeeg an all Guddes fir 2021!

LLJ | Comments Off on LLJ Christmas Tour

Action pour les FEMMES TISSEUSES de Zambélé au Burkina Faso

La commune rurale de Gomponsom, à laquelle est rattaché le village de Zambélé, compte environ 27.000 habitants dont l’agriculture est la principale source de revenus. Notre association travaille depuis 2015 aux côtés de la population de Zambélé pour mettre en place un complexe scolaire regroupant sur un même site les niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

Le groupement des femmes tisseuses de Zambélé a pour but de promouvoir la formation et l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus dans le domaine de la production d’étoffes artisanales. Il compte actuellement 45 femmes qui teignent leurs fils et fabriquent leurs tissus à la main. Une monitrice spécialisée assure régulièrement la formation continue des femmes et l’encadrement des nouvelles arrivantes.

Le savoir-faire des tisseuses de Zambélé, comme la qualité des tissus produits, sont reconnus et recherchés particulièrement dans la confection de pagnes tissés pour les tenues officielles et les cérémonies. Ce succès est dû à la mobilisation et au travail soigné des femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de l’Initiative « Partage Afrique » dont elles ont bénéficié au cours des années précédentes.

Aujourd’hui, il s’agit de renforcer ces acquis et de permettre aux femmes tisseuses de Zambélé de s’équiper de plus grands métiers à tisser aussi bien pour valoriser leur production et augmenter leur offre de tissus « faits à la main », que pour subvenir aux besoins de leur famille et à la scolarisation de leurs enfants.

Nous comptons sur vous pour les soutenir !

 

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Action pour les FEMMES TISSEUSES de Zambélé au Burkina Faso

Ënnerstëtzung vun de Wiewerinne vu Zambélé am Burkina Faso

D’Duerf Zambélé an der Gemeng Gomponsom zielt ongeféier 27.000 Awunner, déi virun allem vun der Landwirtschaft liewen. Zënter 2015 begleet eis ONG, d’Populatioun vu Zambélé bei der Realisatioun vun engem Schoulkomplex, wou de Préscolaire, d’Grondschoul an de Secondaire um selwechte Site regruppéiert sinn.

D’Vereenegung vun de Wiewerinne vu Zambélé huet zum Zil, d’Formatioun vu Fraen ze promouvéieren an hinnen Tätegkeeten am Beräich vun der Produktioun vu Stoff ze erméiglechen, déi e klengt Akommes fir si generéieren. D’Associatioun setzt sech am Moment aus 45 Fraen zesummen, déi sech beim Fierwe vu Fiedem an der Produktioun vu Stoff engagéieren. Eng spezialiséiert Monitrice assuréiert déi reegelméisseg Aus- a Fortbildung an den Encadrement vun den neie Membere vun der Vereenegung.

Den Knowhow vun de Wiewerinne vu Zambélé an d’Qualitéit vum Stoff stoussen op eng breet Unerkennung an der Géigend a si virun allem fir déi héichwäerteg Veraarbechtung vun afrikaneschen Dicher (pagnes) bekannt, op déi fir offiziell Tenuen an Zeremonien zréckgegraff gëtt. Dëse Succès ass op déi gefleegten Aarbecht vun de Fraen zréckzeféieren, déi – ënner anerem – zënter laange Jore vun der Initiativ „Partage Afrique“ encadréiert gi sinn.

Haut heescht et, dës Kenntnisser ze stäerken an et de Wiewerinne vu Zambélé ze erméiglechen, fir sech mat méi grousse Wiefstill ze ekipéieren. Domat soll engersäits hir Produktioun valoriséiert an anerersäits hir Offer gesteigert ginn, fir iwwer dee Wee de Besoine vun hire Familljen entgéintzekommen an d’Kanner ze scolariséieren.

Mir zielen op Är wäertvoll Ënnerstëtzung !

 

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Ënnerstëtzung vun de Wiewerinne vu Zambélé am Burkina Faso